Laatste Nieuws

Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs.

Leerstoelen in de VS

Onder de noemer Rubens-, Van Dyck- en Bruegel-leerstoel kunnen jaarlijks drie professoren uit een Vlaamse universiteit een aantal maanden als gastprofessor aan de slag in Amerika. Het initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, het departement Onderwijs en Vorming, en drie topuniversiteiten in de VS. In 1982 werd gestart met de Peter Paul Rubens leerstoel aan de University of California in Berkeley, in 1985 met de Pieter Bruegel leerstoel aan de University of Pennsylvania en in 2006 met de Antoon Van Dyck leerstoel in de University of California in Los Angeles.
De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursus in de Dutch Studies curriculum om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.

Peter Paul Rubens-leerstoel

Leerstoelen in de VS Prof. dr. Koenraad Van Cleempoel, vicedecaan van de faculteit Architectuur en expert Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Hasselt, heeft de Rubens-leerstoel bekleed in het academiejaar 2016-2017.

Professor Van Cleempoel heeft aan de University of California in Berkeley de cursus Gematerialiseerde kennis in kunst en wetenschap van de Renaissance: Vlaamse wetenschappelijke instrumenten in context gegeven.

Op 6 maart 2017 gaf hij hierover eveneens een publieke lezing. Meer info: http://arthistory.berkeley.edu/events/event/3265270-materialised-knowledge-in-renaissance-art-and.

Leerstoelen in de VS Professor Violet Soen, hoofd van de onderzoeksgroep Early Modern History aan de faculteit Letteren van de KU Leuven, zal in het academiejaar 2017-2018 de Rubens-leerstoel invullen.

Antoon Van Dyck-leerstoel

Leerstoelen in de VS Prof. dr. Anne Winter, expert in de Nieuwe Tijd en Stadsgeschiedenis en verbonden aan het onderzoeksteam Historical Research into Urban Transformation Processes (HOST) van de Vrije Universiteit Brussel, heeft de Van Dyck leerstoel bekleed in academiejaar 2016-2017.

Prof. Winter doceerde aan de University of California in Los Angeles (UCLA) de cursus History 125D History of the Low Countries, waarin de focus ligt op de stedelijke samenleving in de Lage Landen van c. 1200 tot 1800. Meer info: http://www.history.ucla.edu/content/anne-winter.

Op dinsdag 16 mei 2017 gaf zij op het departement geschiedenis van UCLA een lezing over haar onderzoek, getiteld: Between belonging and expulsion: Cities and migrants in the Southern Low Countries, c. 1700-1900.

Leerstoelen in de VS Prof. Stef Craps, directeur van het Cultural Memory Studies Initiative van de Universiteit Gent, zal de Van Dyck leerstoel invullen in 2018.

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area