Laatste Nieuws

Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs.

Leerstoelen in de VS

Onder de noemer Rubens-, Van Dyck- en Bruegel-leerstoel kunnen jaarlijks drie professoren uit een Vlaamse universiteit een aantal maanden als gastprofessor aan de slag in Amerika. Het initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, het departement Onderwijs en Vorming, en drie topuniversiteiten in de VS. In 1982 werd gestart met de Peter Paul Rubens leerstoel aan de University of California in Berkeley, in 1985 met de Pieter Bruegel leerstoel aan de University of Pennsylvania en in 2006 met de Antoon Van Dyck leerstoel in de University of California in Los Angeles.
De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursus in de Dutch Studies curriculum om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.

Peter Paul Rubens-leerstoel

Leerstoelen in de VS Voor het academiejaar 2017-2018 werd voor de Rubens-leerstoel prof. Violet Soen geselecteerd, verbonden aan de onderzoeksgroep Nieuwe Tijd van de faculteit Letteren van de KU Leuven. Ze doceert er het komende semester de cursus Hist 170: History of the (two) Netherlands - Barriers and Borders (http://history.berkeley.edu/courses/2018/170) aan het geschiedenisdepartement van de University of California, Berkeley. Met haar studenten verkende ze de grillige geschiedenis van grenzen.

Tijdens haar verblijf zal ze haar lopend onderzoek naar grenzen en transregionale geschiedenis (http://www.transregionalhistory.eu/) in een transatlantische context verdiepen. In maart geeft ze hierover lezingen aan het departement en op de jaarlijkse conferentie van de Renaissance Society of America (http://tinyurl.com/ycoppwur).

Updates over de Rubens-chair kan u volgen via de hashtags #lowcountries #rubenschair.

Antoon Van Dyck-leerstoel

Leerstoelen in de VS
De Van Dyck-leerstoel wordt dit academiejaar bekleed door prof. Stef Craps, literatuurwetenschapper en directeur van het Cultural Memory Studies Initiative aan de Universiteit Gent. Hij zal aan de University of California in Los Angeles (UCLA) de cursussen 'Literatures of Trauma' (samen met Michael Rothberg) en 'Imagining Climate Change' doceren. Ze handelen respectievelijk over de literaire verwerking van traumatische ervaringen en over de verbeelding van de klimaatverandering in diverse literaire en artistieke genres en media.

Peter Brueghel-leerstoel

Leerstoelen in de VS Dr. Patricia Stoop, lid van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden en geassocieerd lid van het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen, is dit semester als Brueghel-chair verbonden aan het Department of Germanic Languages and Literatures van de University of Pennsylvania in Philadelphia.

Ze doceert er de cursus ‘Women Writers, Their Role in Manuscript Culture, and Their Networks in Medieval and Early Modern Europe (c. 1300-1700)’, waarin ze met postgraduate studenten onderzoek doet naar de speelruimte die vrouwen hadden om de pen op te nemen en zichzelf creatief uit te drukken in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa. Tevens organiseert ze op 30 maart het jaarlijkse Dutch Studies Colloquium over Women and the Book in the Germanic World, c. 800-1500, geeft ze een gastcollege over de geletterdheid van Nederlandstalige religieuze vrouwen aan de University of Missouri-Kansas City, en zal ze een publiekslezing houden getiteld ‘The Intellectual Horizon of Women in the Medieval Low Countries’.

Prof. Guido Vanheeswijck, hoogleraar aan het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, zal in academiejaar 2018-2019 de Brueghel-leerstoel bekleden.

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area