actielijnen

Actielijnen als representatieve organisatie

Promoten van het Vlaams hoger onderwijs in het buitenland

  • Ontwikkelen van externe communicatie (promotie, netwerken, ...).
  • Contacteren van geselecteerde verantwoordelijken van verschillende organisaties en stakeholders in het buitenland om Flanders Knowledge Area voor te stellen en waar mogelijk synergieën te realiseren.
  • Realiseren van een vloeiende overname van Study in Flanders met verdere opvolging.
  • Inschrijven in en mee uitvoeren van internationale projecten (EU, OESO, ...) die betrekking hebben op de internationalisering van het hoger onderwijs.

Fungeren als centraal aanspreekpunt

  • Contacteren van de verantwoordelijken van verschillende organisaties en stakeholders binnen de Vlaamse internationaliseringscontext om Flanders Knowledge Area voor te stellen en waar mogelijk synergieën te realiseren.

Realiseren van de basisvoorwaarden voor internationalisering

  • Definiëren en beschrijven van de internationaliseringsproblematiek in officiële memoranda.

Actielijnen als dienstverlenende organisatie

Ondersteunen en stimuleren van het internationaliseringsproces van de instellingen

  • Fungeren als kenniscentrum over internationalisering, o.m. via analyse van, deelname aan en rapportering over onderzoek naar internationalisering in het hoger onderwijs.
  • Organiseren van workshops over good practices in de internationalisering (samenwerking met instellingen).
  • Informeren van de Vlaamse hogeronderwijsinstellngen over internationale initiatieven, acties en processen.
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area