missie

In de huidige mondialiserende wereld nemen zowel de universiteiten als de hogescholen vele initiatieven om hun maatschappelijke opdracht, m.n. vorming, onderzoek en maatschappelijk engagement, te sturen en te stuwen. Het internationaliseringsproces speelt daarin een essentiële rol. Deze initiatieven zijn divers van aard en betreffen o.a. mobiliteit van studenten en docenten, onderzoekssamenwerking, internationaal georiënteerd onderwijsaanbod (met gezamenlijke diploma's) en internationale rekrutering.

Het is de missie van Flanders Knowledge Area vzw deze initiatieven te ondersteunen in complementariteit met de instellingen, en daar waar mogelijk en wenselijk een overkoepelende rol te spelen. Dit zal tot uiting komen in de coördinatie van instellingsoverschrijdende initiatieven, het internationaal positioneren van het Vlaams hoger onderwijs en het zichtbaar maken van zijn kwaliteit.

Flanders Knowledge Area vzw zal optreden als verbindingsagentschap tussen de instellingen en de overheid voor alle elementen die de internationalisering van het hoger onderwijs betreffen. Als internationaliseringsagentschap van het hoger onderwijs zal Flanders Knowledge Area een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de overheid.

Flanders Knowledge Area vzw zal zich in het Europese en internationale veld positioneren om ook op deze fora zijn ideeën te toetsen en te realiseren.

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area