strategische prioriteiten

Flanders Knowledge Area als representatieve organisatie

De representatieve taak van het agentschap situeert zich op drie niveaus waarbij er telkens naar gestreefd wordt de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs mee vorm te geven, te promoten en te sturen. Op deze wijze zal de vzw Flanders Knowledge Area een belangrijk aanspreekpunt worden voor de overheden en de instellingen.

Promoten van het Vlaams hoger onderwijs in het buitenland

 • Actief samenwerken en netwerken uitbouwen met de stakeholders in het buitenland (alumni, internationale organisaties) en met de andere internationaliseringsagentschappen.
 • Realiseren van gemeenschappelijke publicaties, e.a.
 • Beheren en verder ontwikkelen van Study in Flanders.
 • Promoten van het eigen opleidingsaanbod.
 • Deelnemen aan internationale bijeenkomsten (congressen, student fairs, ...) in te bepalen prioritaire gebieden.

Fungeren als centraal aanspreekpunt

 • Fungeren als centraal aanspreekpunt voor overheden, organisaties, buitenlandse agentschappen, ambassades, instellingen, e.d.
 • Verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens omtrent uitwisselingen en samenwerkingsprogramma's.

Realiseren van de basisvoorwaarden voor internationalisering

 • Lobbywerk verrichten o.m. met betrekking tot de taalwetgeving, sociale voorzieningen, visaproblematiek, verruiming financiering voor instellingen bij opname van buitenlandse studenten, credental evaluation, enz.

Flanders Knowledge Area als dienstverlenende organisatie

De dienstverlenende taak van het agentschap is van wezenlijk belang voor de instellingen. Flanders Knowledge Area zal de instellingen ondersteunen en waar mogelijk initiatieven nemen om het internationaliseringsproces van de instellingen te faciliteren.

Ondersteunen en stimuleren van het internationaliseringsproces van de instellingen

 • Fungeren als kenniscentrum over internationalisering, o.m. via analyse van, deelname aan en rapportering over onderzoek naar internationalisering in het hoger onderwijs.
 • Uitwisselen van ervaring, o.m. door de organisatie van seminaries betreffende good practices.
 • Informeren van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen betreffende internationale initiatieven, acties en processen.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van indicatoren en richtlijnen op het vlak van internationalisering met het oog op het uitwerken van een kwaliteitskader.

Stimuleren van uitgaande mobiliteit

 • Informeren van Vlaamse studenten en afgestudeerden via Study in Flanders over beurzen, financiële ondersteuning, promotiemogelijkheden voor wie in het buitenland gaat studeren.
 • Uitbouwen van een informatiecentrum op het vlak van uitgaande mobiliteit voor studenten, afgestudeerden, onderzoekers en personeel van het Vlaams hoger onderwijs.
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area