Laatste Nieuws

Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Research in Flanders - themadossiers: Food (11/02/2016)

Nummer 6 van de reeks Research in Flanders - Thematic Papers is beschikbaar op de website van het project Research in Flanders: http://www.researchinflanders.be/en/thematic-papers/food/.

Research in Flanders - themadossiers: Big Data (11/02/2016)

Nummer 7 van de reeks Research in Flanders - Thematic Papers is beschikbaar op de website van het project Research in Flanders: http://www.researchinflanders.be/en/thematic-papers/big-data/.

Ontmoeting met Paulo Speller, secretaris-generaal van de Organization of Ibero-American States (09/02/2016)

Op maandag 25 januari 2016 vond een ontmoeting plaats tussen dhr. Paulo Speller, secretaris-generaal van OEI, Organization of Ibero-American States for Education, Science and Culture, en vertegenwoordigers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Prof. dr. Jan Cornelis zat de vergadering voor. Dhr. Paulo Speller gaf een voorstelling over de Organization of Ibero-American States, en de vertegenwoordigers van de aanwezige instellingen gaven korte presentaties over hun samenwerking met Ibero-Amerikaanse landen. Mogelijkheden voor toekomstige samenwerking werden besproken.

Mobility for All ! (14/12/2015)

Het 16de door Flanders Knowledge Area georganiseerde forum had plaats op donderdag 10 december 2015 in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel. Thema van het forum was: informatie, begeleiding en advies aan (potentieel) mobiele studenten. Het forum werd georganiseerd in samenwerking met het departement Onderwijs & Vorming, Bill en SIHO. Tijdens het forum werden projecten voorgesteld, communicatiestrategieën besproken, ervaringen gedeeld. Het werd een geanimeerd gebeuren. De naam van het forum was dan ook toepasselijk: Mobility for All !

Info, programma, presentaties en foto's: http://www.flandersknowledgearea.be/nl/fora/16-mobility-for-all/

Staatsbezoek aan Polen – seminarie Studentenmobiliteit Polen-België (15/10/2015)

In het kader van het Staatsbezoek aan Polen van Hunne Majesteiten de Koning en Koningin der Belgen van 13 tot 15 oktober 2015, organiseerden Flanders Knowledge Area en Wallonie-Bruxelles Campus, in samenwerking met de University of Warsaw, Perspektywy Education Foundation Poland en VBO-FEB, een seminarie Student Mobility between Belgium and Poland, over de meerwaarde van studentenmobiliteit voor de persoonlijke, academische en professionele ontwikkeling van studenten, evenals hun optimale inzetbaarheid in de geglobaliseerde arbeidsmarkt.

Het seminarie vond plaats op de University of Warsaw op 14 oktober 2015, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, en van studenten, alumni, vertegenwoordigers van hoger onderwijs, bedrijven en overheid uit Polen en België.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area