Laatste Nieuws

Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Research in Flanders - themadossiers (18/08/2015)

Nummer 5 van de reeks Research in Flanders - Thematic Papers is beschikbaar op de website van het project Research in Flanders: http://www.researchinflanders.be/en/thematic-papers/world-war-i/

Yerevan Communiqué (11/06/2015)

Op 14 en 15 mei 2015 had, in het kader van het Bolognaproces, de negende ministeriële conferentie plaats in Yerevan, Armenië. Het Yerevan Communiqué en andere achtergronddocumenten zijn beschikbaar op de website: http://bologna-yerevan2015.ehea.info/pages/view/documents.

NAFSA Boston 2015 (09/06/2015)

Van 24 tot 29 mei 2015 nam Flanders Knowledge Area / Study in Flanders deel aan de NAFSA-conferentie en netwerkbeurs in Boston, Massachusetts. Het thema van de conferentie was: New Horizons in International Education.

Twintig vertegenwoordigers uit volgende Vlaamse hogeronderwijsinstellingen waren dit jaar aanwezig op NAFSA: Arteveldehogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen, Karel de Grote-Hogeschool, ODISEE, UCLL, KU Leuven, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent.

Op woensdag 27 mei 2015 organiseerde Flanders Knowledge Area samen met Fulbright en Wallonie-Bruxelles Campus voor 250 partners van de Belgische hogeronderwijsinstellingen een Belgian Higher Education Networking Reception.

Forum Stafmobiliteit (09/06/2015)

In samenwerking met EURASHE, de leden van het forum ADINSA en het departement Onderwijs en Vorming, organiseerde Flanders Knowledge Area op maandag 8 juni 2015 in het Consciencegebouw te Brussel een forum rond stafmobiliteit. Het forum was bedoeld voor beleidsmakers en personeel van de diensten Kwaliteitszorg, Internationalisering en van de ondersteunende diensten. 98 vertegenwoordigers uit Vlaamse en Europese hogeronderwijsinstellingen namen deel.

Het forum beoogde een totaalbeeld te schetsen van stafmobiliteit, nl. mobiliteit voor docenten, onderzoekers, administratief en technisch personeel; en te tonen hoe een draagvlak te creëren voor internationalisering vanuit het personeelsbeleid, de dienst Kwaliteitszorg en de ondersteunende diensten.

In de voormiddag werden plenaire sessies opgezet om het Europees en nationaal beleid rond stafmobiliteit in het licht te stellen. Over de middagpauze werden postersessies aangeboden met als focus hoe stafmobiliteit aan te wenden binnen de drie kerntaken van het hoger onderwijs, en in de namiddag werden workshops opgezet rond fictieve profielen van hogescholen en universiteiten, met focus op implementering van stafmobiliteit. De dag werd afgesloten met een panelgesprek.

Het programma, de PPT-presentaties van de sprekers en de foto’s vindt u op de website van Flanders Knowledge Area:  http://www.flandersknowledgearea.be/nl/fora/15-over-stafmobiliteit/.

Academische zending naar New York (10-12 mei 2015) (09/06/2015)

Van 10 tot 12 mei 2015 organiseerde Flanders Knowledge Area, in samenwerking met Flanders House New York en Fulbright Belgium, een academische zending naar New York. Deze zending werd georganiseerd naar aanleiding van het bezoek van minister-president Geert Bourgeois aan New York. De 14 hooggeplaatste delegatieleden bezochten het Institute of International Education, waar discussies plaatsvonden over beleidstopics rond internationale uitwisseling en samenwerking, en over sleuteltendensen in het hoger onderwijs in de Verenigde Staten.

Voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten in België en voorzitter van de raad van bestuur van The Washington Center, Alan Blinken, nodigde de delegatie uit op een lunch in het bijzijn van Michael Smith, de president van The Washington Center. The Washington Center for Internships and Academic Seminars in Washington, D.C. is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van hogescholen en universiteiten. Het Vlaams departement Onderwijs en Vorming heeft een samenwerkingsakkoord met The Washington Center en heeft in de laatste 5 jaar 60 beurzen van € 7.500,-  toegekend aan Vlaamse studenten die gedurende één semester een stage hebben gelopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.

Op Flanders House kwamen vervolgens leidinggevenden uit hogeronderwijsinstellingen van New York en Vlaanderen samen voor een dialoog over Higher Education Leadership. Dit rondetafelgesprek werd gemodereerd door professor Andrew Delbanco van Columbia University. De vertegenwoordigers van New York University, City University of New York, Rockefeller University en Fordham University gingen met hun Vlaamse collega’s in op beleidsonderwerpen zoals: financieringsuitdagingen, innovatie en tech transfer, diversiteit en sociale verantwoordelijkheid.

De eerste dag werd afgesloten met een Father Damien Celebration Dinner in aanwezigheid van Geert Bourgeois en Timothy Cardinal Dolan, de aartsbisschop van New York. Eerder die dag had een inhuldiging plaats van de Father Damien Way, en het diner bood netwerkmogelijkheden met vertegenwoordigers uit de medsiche onderzoekssector.

De tweede dag van de zending startte met een Networking Breakfast op de Belgian-American Chamber of Commerce. Chris Burggraeve, President van BelCham, verwelkomde de delegatie. Er werden presentaties gegeven over de diensten van BelCham, het unieke BelCham J-1 Visa programma, en over het Atelier entrepreneur, BelChams incubator voor Belgische bedrijven in de Verenigde Staten.
Aansluitend gaven Jean-Paul Warmoes, de directeur van de King Baudouin Foundation United States en Corinne Servily, President van Faircom New York, een overzicht van de traditie van fundraising en van het veranderende landschap van de fondsenwerving in de Verenigde Staten.

Flanders Knowledge Area organiseerde verder op Flanders House een Networking Lunch in aanwezigheid van Geert Bourgeois. Leidinggevenden, academici en verantwoordelijken voor internationale samenwerking en uitwisseling werden uitgenodigd om te netwerken met de Vlaamse hogeronderwijsdelegatie. De troeven van Vlaanderen op het vlak van fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, werden voorgesteld aan de hand van drie promotiefilms die door Flanders Knowledge Area met financiering van de Vlaamse Overheid werden gerealiseerd.

De academische zending werd afgerond met een bezoek aan The Frick Collection, waar de delegatie werd ingelicht over de onderzoeksactiviteiten van het museum.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area