Laatste Nieuws

Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Research in Flanders - blog (22/04/2014)

Nieuw blogbericht gepost op de website van Research in Flanders n.a.v. de publicatie van het themadossier Research in times of crisis (Trauma and Transformation): klik hier.

Research in Times of Crisis (10/04/2014)

Op de website van Research in Flanders werd het dossier Research in Times of Crisis (Trauma and Transformation) gepubliceerd. Het dossier is het tweede nummer in een reeks publicaties over het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

http://www.researchinflanders.be/en/thematic-papers/research-in-times-of-crisis/

Internationale competenties in het curriculum, Round Up & Ways Forward Brussel, 2 april 2014 (11/03/2014)

Internationalisering van het curriculum is als sub-actie opgenomen onder de actie Internationaal karakter van het Vlaams hoger onderwijs versterken in het Actieplan Mobiliteit 2013, Brains on the Move.
Tegen 2020 is het streefdoel dat 20-33% van de hogeronderwijsstudenten een internationale ervaring heeft gehad. Maar de overige 67% van de studenten moet ook de mogelijkheid krijgen om internationale competenties te ontwikkelen. Hoe dient het curriculum aangepast om generieke competenties te bevorderen binnen de domeinen van de beheersing van vreemde talen, de interculturele competentie, de internationale betrokkenheid, en de persoonlijke groei? Welke andere competenties dienen studenten te verwerven om tegemoet te komen aan de noden van de arbeidsmarkt? Welk soort onderwijs dienen hogeronderwijsinstellingen hun studenten aan te bieden?

Antwoorden op deze vragen worden u aangereikt op het forum Internationale competenties in het curriculum, Round Up & Ways Forward, georganiseerd door Flanders Knowledge Area, in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming en met de leden van het forum ADINSA. Dit forum is het laatste in een reeks van vier die van start ging in mei 2012. Het blikt kort terug op wat er in de vorige fora is behandeld, en gaat in op hoe de hogeronderwijsinstellingen verder aan de slag kunnen en kunnen worden ondersteund bij de internationalisering van het curriculum. Het vierde forum heeft plaats op woensdag 2 april 2014 van 9.00 tot 16.30 in het Ellipsgebouw te Brussel en is bedoeld voor beleidsmakers, curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en personeel van de diensten kwaliteitszorg.

Inschrijven kan tot 30 maart 2014, via volgende link: http://www.flandersknowledgearea.be/nl/fora/12-over-internationale-competenties/

Het programma vangt aan met een key note speech door dr. Frederic Dervin, professor multicultural education aan de Universiteit van Helsinki in Finland.

Aansluitend volgt een sessie Internationalisering voor future-proof curricula met:

  • Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder, Vlaamse Werkgeversorganisatie Voka,
  • Dirk Buyens, academisch decaan en hoofd HR Centre, Vlerick Business School,
  • Karel Uyttendaele, voormalig directeur Beleidscel Staatssecretaris Informatisering, voormalig directeur Agoria en Hewlett-Packard (Europa-Azië).

Na een broodjeslunch volgen vier parallelsessies waarop deelnemers zich kunnen inschrijven: Kwalitatieve evaluatievormen, Open Educational Resources, Mobility Windows, en Good practices (GPIP).

Op vraag van de deelnemers aan vorige fora worden vervolgens rondetafelgesprekken met ervaringsdeskundigen en counselors internationale competenties in het curriculum georganiseerd om ervaringen en praktijken uit te wisselen en om concrete vragen van deelnemers te bespreken.

De dag wordt afgesloten met een beeldreflectie door VVS-studenten tijdens een receptie.

Bij de inschrijving wordt u gevraagd om aan te vinken aan welke parallelsessie u in de namiddag wenst deel te nemen. Hier vindt u een korte beschrijving van elke sessie.

1. Kwalitatieve evaluatievormen, Sense or Sensibility?

Door Karine Hindrix, KHLeuven, en Paul Catteeuw, Karel de Grote-Hogeschool.

Ingeleid en gemodereerd door Karine Hindrix, KHLeuven.

In deze sessie wordt een korte introductie gegeven over kwalitatieve evaluatievormen. Vervolgens gaat Paul Catteeuw dieper in op zijn eigen ervaringen met portfolio-evaluatie. Zijn de kwalitatieve evaluatievormen geschikte methoden om interculturele competenties aan te leren? Wegen de pedagogische voordelen tegen de praktische nadelen op?

2. Open Educational Resources en MOOC’s: kansen voor internationalisering van curricula?

Door Luc Vandeput, KHLeuven en Ivan D’haese, Hogeschool Gent.

Ingeleid en gemodereerd door Jo Bastiaens, Thomas More.

In deze sessie wordt ingegaan op Open Educational Resources, het fenomeen Massive Open Online Courses (MOOCs), en de relevantie ervan voor hoger onderwijs en de kansen die OER en MOOCs kunnen bieden om het curriculum te internationaliseren.
Daarna organiseren de sprekers samen met de aanwezigen een gespreksronde (World Café). De bedoeling is om een aantal perspectieven op OER zoals beleid, didactiek, technologie, organisatie, te verkennen in functie van internationalisering en eventuele ervaringen met elkaar te delen.

3. Veranker de internationalisering in het curriculum en het programma: creëer 'windows of mobility'

Door Michaël Joris, Katholieke Hogeschool Limburg, en Patrick Bultinck, Universiteit Gent.

Ingeleid en gemodereerd door Michaël Joris.

Windows of mobility zouden een vaste waarde moeten zijn in het programma dat aan studenten wordt aangeboden. Het standaard aanbieden van windows of mobility in de opleiding zal een doorbraak zijn in het effectief implementeren van de internationale mobiliteit als een integraal onderdeel van het curriculum, waardoor een opleiding ook een betere greep krijgt op wat er tijdens die mobiliteit gebeurt, hoe die mobiliteit wordt uitgevoerd en hoe die kan worden geëvalueerd.

In deze sessie worden de karakteristieken besproken van de aanpak die leidt tot het creëren van mobility windows, waarbij er wordt uitgaan van enkele goede voorbeelden in de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Patrick Bultinck stelt initiatieven van de opleiding chemie aan de Universiteit Gent voor, nl. een Europees traject in het derde jaar Bachelor, en de link met de eurobachelor- en euromasterlabels, met daarnaast ook initiatieven die inkomende studenten beter integreren binnen de Gentse opleiding.

4. Good Practices inspireren

Door Axel Aerden, NVAO.

Ingeleid en gemodereerd door Frederik De Decker, Associatie Universiteit Gent.

De NVAO heeft een kader ontwikkeld om de kwaliteit van internationalisering te beoordelen en te belonen met een bijzonder kwaliteitskenmerk. De onderliggende beoordelingsmethodologie wordt tevens gehanteerd om goede internationaliseringspraktijken breed te delen. Dit gebeurt enerzijds via de Good Practices Workshops en anderzijds via het Good Practices in Internationalisation Platform. Maar wat zijn goede praktijken voor dit platform? Hoe kunnen goede praktijken inspireren? En hoe kan deze aanpak internationalisering versterken?

Eerste gezamenlijk memorandum van Vlaamse universiteiten en hogescholen (28/02/2014)

Het hoger onderwijs vervult een steeds belangrijkere rol in onze complexe kennissamenleving. Voor het eerst komen alle universiteiten en hogescholen naar buiten met een gezamenlijk memorandum in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. Ze willen op die manier tonen dat ze samen hun schouders willen zetten onder de uitdagingen die hen wachten, maar ook dat ze eensgezind duidelijke vragen stellen aan de toekomstige beleidsmakers.

De kernboodschap van dit memorandum is dat universiteiten en hogescholen willen blijven waarmaken wat van hen verwacht wordt indien ze kunnen rekenen op een correcte financiering en door de overheid ten volle als partners aanvaard worden.

Universiteiten en hogescholen hebben het afgelopen academiejaar 225000 studenten begeleid, en dit in een context van stijgende internationale openheid en toenemende sociale diversiteit. De universiteiten en de hogescholen vragen een aan deze uitdagingen aangepast financieel kader met werkingstoelagen aangepast aan het groeiend studentenaantal, ondersteuning voor het volledige onderzoekscontinuüm in al zijn dimensies, en een inhaalbeweging voor het onderhoud van en investeringen in hun infrastructuur.

Het memorandum stelt tegelijk een nieuw klimaat van vertrouwen voor. De hogeronderwijsinstellingen zijn bereid verantwoording af te leggen over een globaal kader van vertrouwen en partnerschap dat in overleg gedefinieerd wordt.

De 5 rectoren, de 15 algemeen directeurs en de 5 associatievoorzitters richten deze boodschap met aandrang aan alle politieke actoren en in het bijzonder aan de onderhandelaars die zullen beraadslagen over de agenda van de aantredende regering.

Ze vragen meteen ook alle stakeholders van het hoger onderwijs om deze standpunten en vragen mee te ondersteunen.

Tekst memorandum 2014 universiteiten en hogescholen.

Beursstudenten The Washington Center uitgenodigd voor receptie op de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel (21/01/2014)

Vlaams minister van onderwijs, Pascal Smet, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Brussel, en Fulbright nodigden de studenten die tijdens de academiejaren 2012-2013 en 2013-2014 stage liepen, of nog zullen lopen bij The Washington Center, uit op een receptie. Deze vond plaats op 15 januari 2014, op de residentie van de ambassadeur.

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het departement Onderwijs en Vorming stelt elk jaar 12 beurzen van 7.500,- € beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester een stage lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.  Bovendien kent ook de Amerikaanse overheid dit academiejaar vier beurzen toe aan Vlaamse studenten in het kader van dit beurzenprogramma. Flanders Knowledge Area vzw coördineert samen met het departement Onderwijs en Vorming de oproepen van The Washington Center, en voert ook de praktische opvolging uit.

Foto’s: klik hier.

Informatie over de oproep Beurzenprogramma The Washington Center 2014: 
www.studeerinhetbuitenland.be/nl/beurzen/the-washington-center/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area