1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ASEM-DUO Belgium / Flanders Fellowship Programme (15/01/2014)

Het departement Onderwijs en Vorming stelt voor het academiejaar 2014-2015 opnieuw beurzen beschikbaar onder het ASEM-DUO-Belgium/Flanders Fellowship Program. Het doel van dit programma is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en 4 Aziatische landen, nl. China, India, Zuid-Korea en Vietnam. ASEM-DUO-Belgium/Flanders is gebaseerd op een uitwisseling van twee studenten in een kader van een duo-project en dit voor de duur van 1 semester. 

De praktische opvolging en uitbetaling van de beurzen gebeuren door het ASEM-DUO secretariaat in Zuid-Korea.

De aanvraag dient te gebeuren via de online tool op de website: http://www.asemduo.org

Richtlijnen en procedures zijn terug te vinden op:
http://www.asemduo.org/sub_2/content.asp?table=bbs_03_program&multi=prog_korea&idx=9&app_form_data_yn=Y

Deadline voor het indienen van aanvragen is 28 maart 2014.

Research in Flanders - nieuw blogbericht (09/01/2014)

How to transform grassroots innovation into business.

 

Research in Flanders - blog (06/01/2014)

In het kader van het project Research in Flanders zullen regelmatig themadossiers worden gepubliceerd. Een eerste dossier over Industrial design is sinds december 2013 beschikbaar op de website Research in Flanders: http://www.researchinflanders.be/en/thematic-papers/industrial-design/.

Aansluitend bij de publicatie van de dossiers zullen per thema blogberichten worden gepubliceerd. Deze berichten zullen worden gevisualiseerd op de websites Research in Flanders en Study in Flanders.

In de context van het thema Industrial design is een eerste blogbericht beschikbaar: The rise of Fablabs and open source design:

Oproep Zomercampussen (06/01/2014)

De Vlaamse overheid (departement Onderwijs en Vorming) kent een financiering toe aan vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd door Flanders Knowledge Area, operationele entiteit van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad.

De Vlaamse overheid stelt een financiering ter beschikking van maximum € 15.000,- per zomercampus, per jaar.

Het programma Zomercampussen beoogt de samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en instellingen binnen en buiten de Europese hogeronderwijsruimte. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisation@home en het verwerven van internationale / interculturele competenties.

Oproep en aanmeldingsformulier:
http://www.flandersknowledgearea.be/nl/oproepen/oproep-2013-zomercampussen/.

Oproep Gezamenlijke opleidingen (06/01/2014)

De Vlaamse overheid kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen.

Het programma beoogt de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen te stimuleren om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, gezamenlijk met één of meerdere buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studentenmobiliteit en eventueel docentenmobiliteit voorzien is.

De Vlaamse overheid stelt deze aanloopsubsidies ter beschikking voor het opzetten en ontwikkelen van dergelijke gezamenlijke opleidingen. De subsidies bedragen maximum € 5.000,- per jaar per gezamenlijke opleiding, verlengbaar voor drie jaar. Per jaar worden drie nieuwe opleidingen aanvaard, dus € 15.000,- per jaar met een maximum van drie jaar.

Oproep en aanmeldingsformulier:
http://www.flandersknowledgearea.be/nl/oproepen/oproep-2013-gezamenlijke-opleidingen/.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area