Laatste Nieuws

Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Oproep Zomercampussen (06/01/2014)

De Vlaamse overheid (departement Onderwijs en Vorming) kent een financiering toe aan vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd door Flanders Knowledge Area, operationele entiteit van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad.

De Vlaamse overheid stelt een financiering ter beschikking van maximum € 15.000,- per zomercampus, per jaar.

Het programma Zomercampussen beoogt de samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en instellingen binnen en buiten de Europese hogeronderwijsruimte. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisation@home en het verwerven van internationale / interculturele competenties.

Oproep en aanmeldingsformulier:
http://www.flandersknowledgearea.be/nl/oproepen/oproep-2013-zomercampussen/.

Oproep Gezamenlijke opleidingen (06/01/2014)

De Vlaamse overheid kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen.

Het programma beoogt de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen te stimuleren om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, gezamenlijk met één of meerdere buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studentenmobiliteit en eventueel docentenmobiliteit voorzien is.

De Vlaamse overheid stelt deze aanloopsubsidies ter beschikking voor het opzetten en ontwikkelen van dergelijke gezamenlijke opleidingen. De subsidies bedragen maximum € 5.000,- per jaar per gezamenlijke opleiding, verlengbaar voor drie jaar. Per jaar worden drie nieuwe opleidingen aanvaard, dus € 15.000,- per jaar met een maximum van drie jaar.

Oproep en aanmeldingsformulier:
http://www.flandersknowledgearea.be/nl/oproepen/oproep-2013-gezamenlijke-opleidingen/.

Oproep The Washington Center (06/01/2014)

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het departement Onderwijs en Vorming stelt opnieuw 12 beurzen van € 7.500,- beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van academiejaar 2014-2015 een stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.  

Oproep en aanmeldingsformulier:
http://www.studeerinhetbuitenland.be/nl/beurzen/the-washington-center/.

Oproep Transition Fellowship Program (06/01/2014)

Het departement Onderwijs en Vorming stelt voor het academiejaar 2014-2015 beurzen beschikbaar onder het TRANSITION-Belgium / Flanders Fellowship Program. Het doel van dit programma is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en 4 landen in transitie, nl. Brazilië, Marokko, Turkije en Zuid-Afrika. TRANSITION-Belgium / Flanders verkiest een uitwisseling van twee studenten in een kader van een duo-project, maar enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen wordt ook aanvaard.

Oproep en aanmeldingsformulier:

Research in Flanders Themadossier over Industrial Design (23/12/2013)

Research in Flanders is een informatieportaal over het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het project wordt beheerd door Flanders Knowledge Area.

In december 2013 werd een thematisch dossier gepubliceerd over Industrial design. Het dossier is het eerste in een reeks publicaties over het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

http://www.researchinflanders.be/en/thematic-papers/industrial-design/

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area