Handboeken

Handboek Internationalisering van het curriculum

online publicatie over de internationalisering van het curriculum in het Vlaams hoger onderwijs

Het handboek Internationalisering van het curriculum bevat informatie over volgende topics:

  • ontwikkeling van visie,
  • learning outcomes,
  • curriculumopbouw: good practices,
  • assessment,
  • kwaliteitszorg,
  • ondersteunende diensten.

Het boek bevat verschillende bijdragen, geschreven door experts verbonden aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het handboek kan worden geraadpleegd via volgende website:
www.InternationaliseringVanHetCurriculum.be


Handboeken

Handboek Internationalisering

online publicatie over de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs

Door het departement Onderwijs & Vorming werd eind 2009 aan Flanders Knowledge Area vzw de vraag gericht om een handleiding over de internationalisering op te maken, bestemd voor de Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs.

Bij de opstart van het project werden meteen enkele inhoudelijke en technische keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de wijze waarop de inhoud van het handboek wordt ontsloten, gevisualiseerd, en voor de wijze waarop het boek zal worden geraadpleegd:

  • De inhoud van het handboek betreft het volledig Vlaams hoger onderwijs: hogescholen en universiteiten.
  • De informatie wordt elektronisch ontsloten en via een website gepubliceerd. Elektronische informatieontsluiting impliceert de mogelijkheid om de informatie op een eenvoudige en efficiënte manier te actualiseren.

Het handboek werd online gepubliceerd op 9 november 2010. Op 24 oktober 2011 werd een geactualiseerde versie van de website en van het handboek online geplaatst. Het boek werd inhoudelijk geactualiseerd en de hoofdstukken Internationale competenties en Interculturele competentie en internationale mobiliteit werden toegevoegd. Een tweede herziene druk verscheen in januari 2013. Nieuw in deze editie was de herwerking van de hoofdstukken 4 (Internationalisation at home), 7 (Een set van internationale competenties) en 12 (Integrale begeleiding).

Het Handboek Internationalisering kan worden geraadpleegd via volgende website:
www.handboek-internationalisering.be.


 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area